VERDENSPREMIERE: ISTQB Advanced Agile Test Leadership at Scale

Vi er rigtig glade for at vi i TestHuset er blevet valgt som international samarbejdspartner til at kunne afholde en POC på den nye certificering fra ISTQB – Advanced Agile Test Leadership at Scale.

Proof of Concept

Syllabus er stadigvæk en BETA version og man vil som noget nyt i ISTQB-regi gerne have testet Syllabus / materialet af i den virkelig verden. Derfor har man valgt at afholde en POC på 1-dag i samarbejde med TestHuset.

Da kurset er en POC er kursusprisen sat ned fra 5.400 kr. til kun 3.500 kr. ekskl. moms.

Kurset afholdes den 19. november 2021 i Ballerup.

Udbytte af kurset

Kurset ISTQB Advanced Agile Test Leadership at Scale fokuserer på hvordan man organiserer og forbedrer kvalitet og test på tværs af teams i en agil organisation. Med denne viden kan påvirke organisationen mod et værdidreven kvalitetsmindset og -kultur. Du får på kurset følgende udbytte:

  • Forstå hvorfor en tilgang baseret på kvalitetsstøtte i stedet for kvalitetssikring passer bedre til en agil organisation
  • Introduktion til vigtige kompetencer for at implementere en kvalitetsstøttende tilgang
  • Hvordan agil testledelse kan bidrage til at øge produktkvaliteten vha. lean og agile metoder f.eks. værdistrømsanalyse
  • Forbedring af test og kvalitetssikring vha. kontinuerlig forbedring og systemtænkning

Målgruppe for kurset

Kurset er for dem som arbejder i en organisation som ønsker at opnår skaleret og forretningsagilitet og som allerede forstår agile og agile testing. Du kan f.eks. være Test Manager, Test Analyst, QA Coach, Testansvarlig, Projektleder, Release Train Engineer eller Scrum Master. Det er et krav at man har en ISTQB Foundation og en ISTQB Agile Tester Extension certificering. Det er desuden en forudsætning at man har minimum 3 års praktisk erfaring i en agil organisation.

Læs mere og tilmelding

Vær blandt de første i verden til at tage det nye kursus. Læs mere og tilmeld dig kurset.