FÅ HJÆLP MED AT FÅ UDARBEJDET EN TESTPLAN SOM PASSER TIL JERES ORGANISATION, KONTEKST OG BEHOV.

FORMÅL MED TESTPLAN

Udarbejdelse af en testplan på enten program, projektniveau eller for en given testfase. Planen vil give programmet eller projektet en konkret plan for hvordan test skal håndteres i den aktuelle kontekst.

Formål
Kundeværdi

KUNDEVÆRDI VED EN TESTPLAN

 • En konkret plan for testen
 • Fælles forståelse for testen
 • Afdækning af behov for test
 • Grundlag for testanalyse, testdesign, testimplementering og testafvikling

AKTIVITETER VED AT FÅ UDARBEJDET EN TESTPLAN

 • Opstartsmøde med præsentation af virksomhed, program/projekt og organisation, projektmodel, samt identifikation af interessenter og baggrundsmateriale
 • Workshop med interessenter hvor ovenstående gennemgås i detaljer i forhold til testmodenhed, testaktiviteter og aktuel status på test
 • Workshop med udarbejdelse af produkt og (test)projektrisikoanalyse (option, anbefales såfremt en risikoanalyse ikke allerede foreligger)
 • Analyse af teststrategi, kravgrundlag – kravspecifikation, usecases, forretningsgange, designspecifikation og løsningsbeskrivelse
 • Udarbejdelse af testplanen indeholder blandt andet:
  • Test scope
  • Testtilgange
  • Start/slutkriterier
  • Kriterier for afbrydelse og genstart af test
  • Risici
  • Ressourcer
  • Behov for uddannelse
  • Tidsplan
  • Testmiljø(er)
  • Testdata
  • Metrikker
 • Overdragelse
Aktitiviteter

VI TAGER HELE ANSVARET

FLEKSIBELT OG SKALÉRBART

OPGAVER LØST AF SPECIALISTER

UDVALG AF VORES KUNDER

Brug for hjælp til en testplan?

Kontakt os på telefon +45 44 979 979, via e-mail på info@testhuset.dk eller via vores kontaktformular.