Kurset fokuserer på hvordan man organiserer og forbedrer kvalitet og test på tværs af teams in en agil organisation.


Pris

Denne vare er p.t. ikke på lager og er derfor ikke tilgængelig.

Brug for hjælp?

Har du spørgsmål så ring til os på telefon +45 44 979 979 eller e-mail kompetencecenter@testhuset.dk

Udbytte

Kurset skal sikre at du med denne certificering kan påvirke organisationen mod et værdidreven kvalitetsmindset og -kultur.   Du får på kurset følgende udbytte:

 • Forstå hvorfor en tilgang baseret på kvalitetsstøtte i stedet for kvalitetssikring passer bedre til en agil organisation
 • Introduktion til vigtige kompetencer for at implementere en kvalitetsstøttende tilgang
 • Hvordan agil testledelse kan bidrage til at øge produktkvaliteten vha. lean og agile metoder f.eks. værdistrømsanalyse
 • Forbedring af test og kvalitetssikring vha. kontinuerlig forbedring og systemtænkning

Målgruppe

Kurset er for dem som arbejder i en organisation som ønsker at opnår skaleret og forretningsagilitet og som allerede forstår agile og agile testing. Du kan f.eks. være Test Manager, Test Analyst, QA Coach, Testansvarlig, Projektleder, Release Train Engineer eller Scrum Master. Det er et krav at man har en ISTQB Foundation og en ISTQB Agile Tester Extension certificering. Det er desuden en forudsætning at man har minimum 3 års praktisk erfaring i en agil organisation.

Kursusform

På 2 dage vil du blive undervist i de emner, som på nuværende tidspunkt indgår i den officielle syllabus. Kurset indeholder både teoretisk gennemgang, praktiske øvelser og diskussion. Der vil generelt være høj deltageraktivitet. Undervisningen foregår på dansk men materiale og eksamen foregår på engelsk.

Eksamensform

Eksamen er en multiple choice varer 120 min (25 % ekstra ved andet native sprog end engelsk). Der er 40 spørgsmål med ialt 71 point. Man skal have 47 point for at bestå.

Underviser

Vores undervisere har ikke kun rutine i at undervise i agil softwaretest, men også mange års praktisk erfaring fra forskellige it-projekter, hvilket giver dig den bedste indlæring, samt viden om best practice.

Kursets indhold

 • Kapitel 1: Kvalitetssikring
  • Hvad er kvalitetssikring
  • Kompetencer til kvalitetssikring
 • Kapitel 2: Forbedre kvalitet og flow i en værdidreven organisation
  • Value stream mapping
  • Value stream analyse
 • Kapitel 3: Løbende forbedring af kvalitet og test
  • Struktureret tilgang til problemløsning
  • System tænkning og analyse af hovedårsagen.
 • Kapitel 4: Organisatorisk teststrategi i en værdidrevet organisation
  • Etabler en teststrategi på organisationsniveua
  • DevOps Praktikker
  • Validér afstemningen af testning med forretningsmæssige og tekniske behov.
  • Tilpas Agile Test Leadship til en værdi-dreven organisation
 • Kapitel 5: Testprocesser i en værdi-dreven organisation
  • Koordinér testindsats på tværs af agile og ikke-agile teams
  • Test og Flow relateret metrikker
  • Strukturer udfordrende test aktiviteter og testprocesser
  • Test aktiviteter udført af teams i værdistrømme og specialiserede teams.

Varighed

Kurset varer 2 dage + efterfølgende eksamen.

Virksomhedsinternt forløb:

Kurset kan bestilles som et virksomhedsinternt kursus. Vi afholder kurset internt kun for jeres medarbejdere, enten som standard som i beskrivelsen eller tilpasset efter jeres behov.

Fordele ved et virksomhedsinternt forløb:

 • Økonomisk besparelse ved mere end 5 personer
 • Intensiv erfaringsudveksling og vidensdeling.
 • Medarbejderne får en fælles forståelse for emnet
 • Mulighed for unik tilpasning i forhold til egne metoder og processer

Kontakt os

Kontakt os for at høre mere om hvordan vi kan tilpasse et forløb for netop jeres virksomhed.

Workshop / Facilitering:

I stedet for et kursus med teori, eksempler og øvelser, kan vi facilitere en workshop, hvor formålet er at få produceret et slutresultat, som man kan bruge i projektet.

Emner:

Vi faciliterer workshops i forskellige emner, blandt andet:

 • Produkt Risiko Analyse
 • Estimering
 • Teststrategi
 • Design af testcases
 • Automatisering
 • Udforskende test

Fordele ved facilitering af TestHuset:

 • Erfaren facilitator, som løbende kan coache og sikre slutresultatet for workshoppen
 • Faglig stærk facilitator, som kender metoderne og teorien
 • Facilitator uafhængig af virksomheden

Kontakt os

Kontakt os for at høre mere om hvordan vi kan tilpasse et forløb for netop jeres virksomhed.