FÅ HJÆLP MED IMPLEMENTERING AF TESTVÆRKTØJER I JERES ORGANISATION. VI HJÆLPER BÅDE MED OPEN SOURCE OG KOMMERCIELLE LØSNINGER.

FORMÅL MED VÆRKTØJSIMPLEMENTERING

Strategisk, taktisk og operationel assistance ved valg og implementering af testværktøjer.

Formål
Kundeværdi

KUNDEVÆRDI VED VÆRKTØJSIMPLEMENTERING

 • Ekspertrådgivning omkring valg af rette værktøj
 • Hjælp til etablering af business case for implementering
 • Etableret proces for afprøvning og udvælgelse af værktøj

AKTIVITETER VED VÆRKTØJSIMPLEMENTERING

 • Workshop til kortlægning af værktøjsbehov, krav og succeskriterier for valg af værktøj
 • Analyse og vurdering af relevante værktøjer:
  • 2-4 værktøjer vurderes og sammenlignes på målopfyldelse, succeskriterier og pris
  • Fordele og ulemper beskrives for hvert værktøj
  • Gennemgang af løsningsforslag
  • Udarbejdelse af input til business case og anbefaling af værktøjsvalg
 • Planlægning og gennemførelse af POC (Proof of Concept)
  • Definition af succeskriterier for POC
  • Definition af scope for POC
  • Installation og konfigurering af værktøj
  • Etablering af POC artefakter (testcases, scripts, rapporter m.v.)
  • Gennemførelse af POC
  • Udarbejdelse af POC rapport
  • Evaluering
 • Tilpasninger jf. evaluering
 • Godkendelse af værktøjsvalg
 • Indkøb og levering af licenser
 • Installation og konfigurering af endelig løsning
 • Undervisning af brugere
 • Dokumentation og overdragelse
Aktitiviteter

VI TAGER HELE ANSVARET

FLEKSIBELT OG SKALÉRBART

OPGAVER LØST AF SPECIALISTER

UDVALG AF VORES KUNDER

Brug for hjælp til et værktøj?

Kontakt os på telefon +45 44 979 979, via e-mail på info@testhuset.dk eller via vores kontaktformular.