Vores gennemprøvede tilgang til performancetest sikrer en hurtig og omkostningseffektiv løsning af opgaven.

1. Foranalyse

Foranalysen har til formål at identificere fokusområder for performancetesten, skabe overblik over og planlægge opgaven, afdække risici og gråzoner, samt at analysere testbarheden af applikationen. Dette gør vi med henblik på at klarlægge kompleksitet, samt værktøjer og ressourcer til eksekveringen.

En foranalyse udmønter sig i en performancetestplan, der udover overblik over opgaven også indeholder omkostninger i form af estimater for eksekveringen, samt udgifter til hardware og software.

2. Eksekvering

Med udgangspunkt i performancetestplanen klargøres miljøer, værktøjer, brugere og testdata. Endvidere udvikles og klargøres nødvendige scripts til at simulere selve testen. Testen afvikles efter aftale, og der gives feedback i ønsket form og efter behov. Oftest i form af metrikker kombineret med konklusioner og anbefalinger.

Efter første eksekvering, vil der være mulighed for at tilrette applikationen eller infrastrukturen for efterfølgende at få eksekveret endnu en test for at validere effekten af tilpasningerne.

Vores gennemprøvede tilgang til performancetest sikrer en hurtig og omkostningseffektiv løsning af opgaven.

1. Foranalyse

Foranalysen har til formål at identificere fokusområder for performancetesten, skabe overblik over og planlægge opgaven, afdække risici og gråzoner, samt at analysere testbarheden af applikationen. Dette gør vi med henblik på at klarlægge kompleksitet, samt værktøjer og ressourcer til eksekveringen.

En foranalyse udmønter sig i en performancetestplan, der udover overblik over opgaven også indeholder omkostninger i form af estimater for eksekveringen, samt udgifter til hardware og software.

2. Eksekvering

Med udgangspunkt i performancetestplanen klargøres miljøer, værktøjer, brugere og testdata. Endvidere udvikles og klargøres nødvendige scripts til at simulere selve testen. Testen afvikles efter aftale, og der gives feedback i ønsket form og efter behov. Oftest i form af metrikker kombineret med konklusioner og anbefalinger.

Efter første eksekvering, vil der være mulighed for at tilrette applikationen eller infrastrukturen for efterfølgende at få eksekveret endnu en test for at validere effekten af tilpasningerne.

RETTE VÆRKTØJER TIL OPGAVEN

Når vi løser opgaver inden for performancetest, kan forskellige værktøjer benyttes, afhængig af, hvad vi skal teste og med hvilket formål. Vi tager gerne udgangspunkt i de værktøjer, som kunden allerede benytter i forvejen, men kan også selv stille den rigtige løsning til rådighed, hvis det ønskes.

Som en del af testen, er det typisk nødvendigt at se nærmere på, hvordan applikationen fungerer bagved brugergrænsefladen. Vi anvender forskellige værktøjer til at holde øje med netværk, infrastruktur, databaser osv. New Relic er et bud, men også her kan kundens løsning foretrækkes.

Brug for hjælp til performancetest?

Kontakt os på telefon +45 44 979 979, via e-mail på info@testhuset.dk eller via vores kontaktformular.