LAD SPECIALISTER KLARE JERES PERFORMANCETEST. VI LAVER ALT FRA ANALYSE TIL RAPPORTERING OG PERFORMANCE-OPTIMERINGSINITIATIVER.

FORMÅL MED TEST AF PERFORMANCE

Måling af svartider, throughput og blokeringer i applikation, middleware, netværk, arkitektur, database, firewall mv. Målingen giver viden om hvorvidt et system kan supportere det forventede antal brugere i det forventede brugsmønster, samt det maksimale load (samtidige brugere/handlinger) systemet kan håndtere.

Ved at lave en performancetest, loadtest eller stresstest vil man blive klar til at laveoptimeringsinitiativer eller blive klar til idriftsættelse.

Formål
Kundeværdi

KUNDEVÆRDI VED EN TEST AF PERFORMANCE

 • Specialistkompetence til udførelse af opgaven
 • Afdækning af systemets performancerisiko
 • Identificerede flaskehalse
 • Effektiv gentagelse af testen
 • Sparring ved fejlanalyse

AKTIVITETER VED EN TEST AF PERFORMANCE

 • Workshop til kortlægning af performancekvalitetsmål, arkitektur, dataflows, brugerscenarier og målepunkter
 • Analyse og udarbejdelse af anbefalet testplan
  • Definition af performancekvalitetsmål
  • Afgræsning af testen
  • Tids og aktivitetsplan
  • Opgave og ansvarsfordeling
  • Performancetestværktøj(er) til testen
  • Medtagne brugerscenarier
  • Fastsatte målepunkter til testen
 • Etablering og verificering af testværktøj(er)
 • Etablering af tescases
 • Automatisering af testscripts
 • Forberedelse af dataopsamling fra målepunkter
 • Koordinering og styring af testafviklingen
 • Opsamling og analyse af måledata
 • Udarbejdelse af udførlig teknisk testrapport med management summary og anbefalinger
 • Gentest efter implementering af forbedringstiltag – inkl. fornyet testrapport
Aktitiviteter

VI TAGER HELE ANSVARET

FLEKSIBELT OG SKALÉRBART

OPGAVER LØST AF SPECIALSTER

UDVALG AF VORES KUNDER

Brug for en performancetest?

Kontakt os på telefon +45 44 979 979, via e-mail på info@testhuset.dk eller via vores kontaktformular.