LAD SPECIALISTER KLARE JERES PERFORMANCETEST. VI LAVER ALT FRA ANALYSE TIL RAPPORTERING OG PERFORMANCE-OPTIMERINGSINITIATIVER.

FORMÅL MED TESTEN

Måling af svartider, throughput og blokeringer i applikation, middleware, netværk, arkitektur, database, firewall mv. Målingen giver viden om hvorvidt et system kan supportere det forventede antal brugere i det forventede brugsmønster, samt det maksimale load (samtidige brugere/handlinger) systemet kan håndtere.

Ved at lave en performancetest, loadtest eller stresstest vil man blive klar til at laveoptimeringsinitiativer eller blive klar til idriftsættelse.

Formål
Kundeværdi

KUNDEVÆRDI VED EN TESTEN

 • Specialistkompetence til udførelse af opgaven
 • Afdækning af systemets performancerisiko
 • Identificerede flaskehalse
 • Effektiv gentagelse af testen
 • Sparring ved fejlanalyse

AKTIVITETER VED EN TESTEN

 • Workshop til kortlægning af performancekvalitetsmål, arkitektur, dataflows, brugerscenarier og målepunkter
 • Analyse og udarbejdelse af anbefalet testplan
  • Definition af performancekvalitetsmål
  • Afgræsning af testen
  • Tids og aktivitetsplan
  • Opgave og ansvarsfordeling
  • Performancetestværktøj(er) til testen
  • Medtagne brugerscenarier
  • Fastsatte målepunkter til testen
 • Etablering og verificering af testværktøj(er)
 • Etablering af tescases
 • Automatisering af testscripts
 • Forberedelse af dataopsamling fra målepunkter
 • Koordinering og styring af testafviklingen
 • Opsamling og analyse af måledata
 • Udarbejdelse af udførlig teknisk testrapport med management summary og anbefalinger
 • Gentest efter implementering af forbedringstiltag – inkl. fornyet testrapport
Aktitiviteter

VI TAGER HELE ANSVARET

FLEKSIBELT OG SKALÉRBART

OPGAVER LØST AF SPECIALSTER

UDVALG AF VORES KUNDER

Brug for en performancetest?

Kontakt os på telefon +45 44 979 979, via e-mail på info@testhuset.dk eller via vores kontaktformular.