TestHuset arbejder for at sikre og forbedre kvaliteten af it-løsninger.

Testhuset A/S

TestHuset A/S er en danskejet virksomhed etableret i 2005, som er førende i Norden indenfor kvalitetssikring og test af it-løsninger. Siden 2018 har vi været en del af det internationale udviklingshus Trifork. TestHuset har hovedkontor i København og beskæftiger 75+ ansatte i Danmark, Sverige og Spanien.

TestHuset er et videnshus, hvor vi arbejder for at sikre og forbedre kvaliteten af it-løsninger. Det gør vi ved at yde rådgivning og konsulentbistand til offentlige og private virksomheder om test og kvalitetssikring af it-løsninger, og gennem kompetenceudvikling i vores kursusvirksomhed. Med vores faglige viden og ekspertise hjælper vi med til at omsætte gode idéer ideelt og effektivt til digitale løsninger og skaber fremtidssikret værdi for både vores kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Vi kvalitetssikrer hverdags- og erhvervslivet

Fordi verden er digitaliseret og forbundet gennem it-løsninger, er vores arbejde i TestHuset med til at sikre, at hverdags- og erhvervslivet fungerer. Det er ikke bare vigtigt, men i mange tilfælde vitalt, at it-løsningen er blevet testet og kvalitetssikret, og at den fungerer efter hensigten. Jo tidligere i udviklingsforløbet vi kan komme på banen, jo bedre. Det at tænke test ind tidligt i udviklingen af en it-løsning er afgørende for at sikre kvaliteten og sikre, at formålet med løsningen bliver opfyldt.

Vi udvikler i fællesskab

For os er test og kvalitetssikring ensbetydende med udvikling i fællesskab. Det gælder internt i TestHuset og i forhold til vores kunder og samarbejdspartnere. Vi har både teoretisk viden og praktisk erfaring med holdarbejde, hvor flere forskellige faggrupper og aktører skal samarbejde om at få en it-løsning eller et projekt sikkert fra start og succesfuldt i mål. Dette hjælper vi også andre med at mestre: Gennem vores kursusvirksomhed underviser og videregiver vi vores viden og værktøjskasser indenfor test, kvalitetssikring og agil udvikling, ligesom vores rådgivere og konsulenter tager denne ekspertise med ud til vores kunder og samarbejdspartnere.

TestHuset har modtaget 4 gazellepriser samt en EMEA Fast 500 international vækstpris fra Deloitte.

har du spørgsmål?

Kontakt os på telefon +45 44 979 979, via e-mail på info@testhuset.dk eller via vores kontaktformular.