Services, opgaveløsning og support

Professionel test as a service

Vores serviceorienterede tilgang gør, at vores kunder får maksimal fleksibilitet i forhold til kompetencer, ressourcer og omkostninger.

Vi tager ansvaret for at løse større og mindre testopgaver – fra planlægning af opgaven til udførelse, rapportering og opfølgning. Dette er altid i tæt samarbejde med kunden og ud fra projektets aktuelle vilkår. Det kan være tests som kræver særlige og dybt specialiserede kompetencer, såsom testautomatisering, performance-, browserkompatibilitet-, mobil- og brugervenlighedstest.

I andre situationer kan der i stedet være et behov for at få professionelle testere til at bistå forretningen med udarbejdelse af krav og afvikling af brugertest, eller bistå testorganisationen med at skrive og reviewe testcases, når der bare ikke er tid, ressourcer eller kompetencer til at udføre dette i kundens egen organisation.

Hjælper kunder på flere niveauer

Vi løser opgaver på flere niveauer for kunderne, i den rigtige kontekst, med de rette ressourcer på det rigtige tidspunkt.

Vi hjælper også kunder med services på både taktisk og strategisk niveau ved gennemførelse af Proof of Concept, rådgivning og sparring i forbindelse med anskaffelse og implementering af testværktøjer, review af teststrategier, -planer og udbudsmateriale.

FLEKSIBILITET OG KUNDEVÆRDI

Fleksibilitet og kundeværdi er nøgleordene, således at man kan ikke skal tænke over alle detaljerne i hvem og hvordan det bliver løst.

Fleksibilitet og kundeværdi er nøgleordene, hvilket gør at vores kunder ikke skal tænke på om de rette kompetencer er til rådighed, om testerne sidder på standby ved forsinkelser i test-release eller om deres forretningsressourcer er tilgængelige, når der er meldt klar til test. Dette tager TestHuset sig af, så vores kunder kan bruge deres interne ressourcer og kompetencer til det de er bedst til.

Om TestHusets services

Fleksibelt

Skalérbart

Effektivt

Løsningsorienteret

Løst af specialister

Vi tager ansvaret

Værdiskabende

Brug for en snak med vores teamleads?

Kontakt os på telefon +45 44 979 979, via e-mail på info@testhuset.dk eller via vores kontaktformular.