HER FINDER DU VORES PRIVATLIVS- OG COOKIEPOLITIK FOR TESTHUSET

Privatlivspoltik

1. GENERELT

Denne politik om behandling af personoplysninger beskriver, hvordan TestHuset indsamler og behandler oplysninger om dig, når du kommunikerer med os, bestiller ydelser hos os eller benytter vores hjemmeside.

Vores ydelser er primært rettet mod erhvervsdrivende, og de oplysninger vi behandler, er derfor primært om den virksomhed, du repræsenterer.

Hvis du kontakter os som privatperson, vil der ske en behandling af dine oplysninger i henhold til denne politik.

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via hjemmesiden eller andre kilder.

 

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI OG MED HVILKET FORMÅL

Når du besøger hjemmesiden:

Vi indsamler automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, når du besøger den. Dette er f.eks. oplysninger om din IP-adresse, hvilke sider du besøger og generelt hvordan du bruger hjemmesiden.

Formålet er at vi optimere oplevelsen for dig som bruger, hvilket vi vurdere er i din interesse.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve og anmoder om at modtage anden markedsføring:

Vi indsamler oplysninger om dit navn din e-mailadresse, telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer, dit samtykke samt evt. jobtitel, gennemgået kurser og generelt dine interesser og præferencer, hvis du selv vælger at oplyse det.

Formålet er at kunne sende nyhedsbreve og markedsføre os til dig hvilket vi vurdere er i din interesse, når du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev.

Når du bestiller en ydelse hos os eller modtager et tilbud fra os:

Vi indsamler oplysninger om dit navn, hvilken virksomhed du repræsenterer, telefonnummer, betalingsmåde, oplysninger om ydelsen(erne), dialogen omkring disse, leveringstidspunkt og -måde.

Formålet med denne behandling er, at vi kan levere tilbudte eller aftalte ydelser, og for i øvrigt at opfylde den aftale vi har indgået med dig/den virksomhed du repræsenterer, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at reklamere. Vi gør dette for at kunne servicere dig bedst muligt over tid, hvilket vi vurdere er i din interesse.

Når du tilmelder dig et kursus hos os:

Vi indsamler oplysninger om dit navn din e-mailadresse, telefonnummer og hvilken virksomhed du repræsenterer. Derudover indsamler vi også informationer om dine præferencer, stilling, tidligere kurser m.m. for at kunne levere det bedst mulige kursus for dig.

Formålet med denne behandling er, at du kan forestå kurset, som du har tilmeldt dig. Meddelelse af dine personoplysninger er en forudsætning for din tilmelding og efterfølgende administration af din kursusdeltagelse, hvilket vi vurderer er i din interesse.

Når du tilmelder dig et kursus, er indgåelsen af kontrakten om kurset det juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger.

Når du søger en stilling:

Ansøgning til stillinger hos os kan alene ske via vores rekrutteringssystem: www.testhuset.dk/job/. Her vil du automatisk få adgang til vores rekrutteringspolitik, hvor du oplyses om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i rekrutteringsprocessen.

Hvis du sender en ansøgning via mail, slettes mailen med tilhørende filer, og der sker dermed ingen behandling af dine personoplysninger.

Når du har spørgsmål eller kommunikerer med os i øvrigt (via chat, e-mail eller telefon):

Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer og dit spørgsmål.

Formålet med behandlingen er at svare på spørgsmål eller kunne kommunikere med dig i øvrigt for at yde dig den service, du ønsker, hvilket vi vurderer er i din interesse.

 

3. MODTAGERE AF PERSONLYSNINGER, HERUNDER TREDJELANDS-OVERFØRSLER

Vi deler udelukkende dine personoplysninger med tredjeparter, når vi er forpligtet hertil i henhold til lov eller for at levere vores ydelser.

Overladelse til databehandlere:

Dine oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som TestHuset er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

 

4. HVONÅR VI SLETTER DINE PERSONOPLYSNINGER 

Oplysninger indsamlet om din brug af hjemmesiden, slettes senest, når du ikke har besøgt hjemmesiden i mere end 36 måneder.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din kommunikation med os, dine forespørgsler og anmodning om information slettes når de ikke længere er nødvendige for den pågældende behandling.

Oplysninger indsamlet, vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor aftalen herom er indgået. Oplysningerne vil dog blive gemt i længere tid, i) hvis vi har en legitim interesse i at opbevare oplysningerne i en længere periode, ii) hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller iii) eller hvis opbevaringen er nødvendig for, at vi opfylder lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår, for at opfylde bogføringslovens krav.
 

5. DINE RETTIGHEDER

Med henblik på at skabe åbenhed om behandlingen af dine oplysninger, oplyser vi dig i dette afsnit om dine rettigheder.
 

Indsigtsretten:

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der eventuelt måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@testhuset.dk. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

Retten til berigtigelse:

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Retten til sletning:

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring:  

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.  

Retten til indsigelse:

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder den behandling der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

Retten til at tilbagekalde samtykke:

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev.

Retten til at klage:

Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.
 

6. KONTAKTOPLYSNINGER

Hvis du har nogle spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os på info@testhuset.dk

 

7. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil den nye version af Persondatapolitikken være tilgængelig på vores hjemmeside.

 

Cookies

1. HVAD ER EN COOKIE?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

 

2. ANVENDELSE AF COOKIES

På TestHusets hjemmeside bruger vi primært cookies til webanalyse for at forbedre den samlede oplevelse for brugerne, når de besøger hjemmesiden. Vi anvender også cookies for at kunne registrere køb og kontakt. Cookies benyttes ligeledes til at målrette annoncer på andre platforme end TestHusets hjemmeside. Yderligere anvendes cookies for tjenester, der er indlejret på vores websites som video, sociale-plugins og dokumentvisning.

 

3. AFVISNING AF COOKIES

Du kan til en hver tid afvise cookies på din enhed ved at ændre indstillingerne i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du blokerer for cookies, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, da de forudsætter, at websiden kan huske de valg, du foretager.

 

4. SLETNING AF COOKIES

Cookies du tidligere har accepteret, kan nemt slettes. Cookies slettes i din browser. Afhængig af browser, findes der typisk en funktion under browserens indstillinger, hvor cookies kan slettes.

 

Praktiske oplysninger

Kontakt informationer:

Telefon: +45 44 979 979

e-mail: info@testhuset.dk

Virksomhedsoplysninger:

TestHuset A/S

Lautruphøj 1-3

2750 Ballerup

Denmark

Cvr.nr. 2626 8788

spørgsmål?

Har du spørgsmål til ovenstående, så ring til os på telefonnummer +45 44 979 979 eller skriv til info@testhuset.dk