Vores tilgang til implementering af testautomatisering følger best practices der sikrer, at vi sammen finder den bedste løsning for jeres organisation. En løsning, som tager udgangspunkt i jeres nuværende situation, samt støtter op fremtidige visioner og med forretningsmæssige mål.

Uafhængigt af jeres organisations modenhed og hvor langt I er nået med implementering af testautomatisering, kan vi hjælpe jer videre på denne rejse. Vores proces kan justeres, således at den passer til jeres behov, organisation og arbejdsgange, samtidig med den sikrer de nødvendige forudsætninger er på plads, så testautomatisering kan blive en succes.

Læs mere om vores kurser

Vores specialister har erfaring med at lave testautomatisering som både er vedligeholdelsesvenlig og skalérbar, samt bliver en integreret del af jeres setup. 

Automatiseringsværktøjer

Når vi automatiserer kan forskellige værktøjer og teknologier benyttes, afhængig af, hvad vi skal teste og med hvilket formål. Vi kan både tage udgangspunkt i jeres eksisterende værktøjer eller blot stille den rigtige løsning til rådighed til opgaven.

Kontakt os på telefon +45 44 979 979, via e-mail på info@testhuset.dk eller via vores kontaktformular.