Introduktion til API test

Overvejer du at gå i gang med API test? I dette blogindlæg giver vi dig en introduktion til emnet og besvarer grundlæggende spørgsmål som, hvad er en API test, hvorfor bør du lave den og ikke mindst hvad de største udfordringer er.

Hvad er API test?

API er en forkortelse for Application Programming Interfaces. API’er sikrer altså kommunikationen og udveksler data mellem to eller flere it-systemer.

API test udføres på det mest kritiske lag af softwarearkitekturen, nemlig forretningslaget. Forretningslaget ligger mellem brugergrænseflade / GUI (Graphic User Interface) og databaselaget og det er i dette lag, hvor behandlingen af forretningslogikken og transaktionerne af data sker.

I visse henseender er API test ret lig at teste en brugergrænseflade (GUI), da fokus begge steder kan være at evaluere inputværdier og returnerede data. Det er dog vigtigt at teste det på API-niveauet, da man ofte kan teste dette før GUI’en og man dermed kan finde og rette evt. kritiske fejl tidligere i forløbet.

API test er blevet en større del af test af systemer, da flere organisationer benytter sig af en service-orienteret-arkitektur (SOA), hvor API / webservices er essentielt.

Hvorfor bør du lave API test?

 1. Sproguafhængig:Data udveksles via XML eller JSON, så ethvert kodesprog kan bruges til automatisering.
 2. GUI-uafhængig:API test kan udføres for at kontrollere applikationens kernefunktionalitet for at afsløre fejl og for at evaluere et bygs robusthed – før GUI’en er klar.
 1. Forbedret testdækning:API test giver dig mulighed for at skabe automatiserede tests med høj testdækning, inklusiv positive og negative scenarier.
 1. Reducer testomkostninger:I API test kan vi finde fejl før GUI-testen. Disse fejl kan ofte blive kritiske fejl under GUI-testen. Så det vil være omkostningseffektivt at finde disse fejl, mens du udfører API test.
 1. Giver hurtigere releases:Testcasene der tager omkring 10 timer, når der udføres UI-regressionstest vil typisk kun tage omkring 1 time med API-test. Dette giver virksomheder mulighed for at release byg hurtigere med API-test.

Hvad er de største udfordringer ved API-Test

Her er nogle af de største udfordringer når man arbejder med API-test.

 1. Strukturering af testcases kan være er vanskeligda en tester måske skal håndtere millioner af testcases.
 2. Testeren skal have ekspertise i det eller de programmeringssprog som API’en er lavet i.
 3. Utilstrækkelig dokumentationfra udvikleren af API’en vil gøre det vanskeligt for en testanalytiker at forstå formålet med API-kald.
 4. Korrekt opkaldssekvenseringer påkrævet, da dette kan føre til utilstrækkelig dækning i test
 5. Der er ingen GUI,hvilket vil gøre det vanskeligt for testere at give inputværdier
 6. Undtagelseshåndteringsfunktioner skal testes grundigt

Uanset de udfordringer man måtte støde på i forbindelse med API-testen, er testen nødvendig og afgørende for at man samlet får en succesfuld og effektiv test. Hvis en API går i stykker, fordi fejl ikke blev opdaget tidligt, er der høj risiko for ikke kun at ødelægge en enkelt applikation, men en hel kæde af forretningsprocesser, som den er en del af.

Skal du i gang med API test?

Skal du i gang med API test, så bør du tage udgangspunkt i en proces ala nedenstående. Nedenfor finder du en generisk testproces for API test.

API-Test Planlægning

Planlæg din API-test som en hvilken som helst anden test. Hvad skal der testes, hvornår skal det gøres og ikke mindst hvem skal gøre det.

Overvågning og kontrol

Overvågning og kontrol af skabelsen og udførelsen af din API-test.

API-Test analyse

Du skal analysere og gennemgå testgrundlaget eller API-kravene. Hvad er applikationens arbejdsgang, hvad er funktionen i API’en osv.

API-Test Design

I dette trin vil du designe dine testcases baseret på kravene. Her kan du gøre brug af testdesignteknikker for at sikre dig, at du har den bedst mulige dækning.

API-test implementering

Implementering af API testscript, opsætningsmiljø og data klar til test.

 • Implementer dit API testscript: Implementér API testscript i et værktøj som Postman, SoapUI osv.
 • Opsætning af testmiljø: næste trin er opsætning af et testmiljø med det nødvendige sæt parametre omkring API’en.
 • Brug af applikationsdata Du skal overveje og inkluderer applikationsdata som testdata for APl testene for at sikre realistisk adfærd og højere dækningsniveauer.

API-Test afvikling

Her skal du afvikle dine implementerede testcases.

API-Test afslutning

Sørg for alt nødvendigt er testet, at du har den ønskede testdækning, at der håndteret udestående fejl osv. Og skriv en sammenfattende rapport om din API-test.

Vil du lære mere om API test?

Tjek vores forskellige kurser ud indenfor API test: Grundlæggende SoapUI , Grundlæggende Postman og ISTQB Advanced Technical Test Analyst.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål +45 44 979 979 eller på mail info@testhuset.dk