Intro til test, som on-demand forløb, er et skræddersyet forløb til dig, der har en berøring med test og ønsker en øget forståelse af, hvordan man effektivt kan arbejde med test og kvalitetssikring.


Pris

4.999 kr.

Intro til test (on-demand)

Brug for hjælp?

Har du spørgsmål så ring til os på telefon +45 44 979 979 eller e-mail kompetencecenter@testhuset.dk

Udbytte:

Du tilegnes en grundlæggende viden indenfor softwaretest med følgende udbytte:

 • Forståelse af, hvordan man generelt udvikler it-systemer og hvordan et overordnet it-landskab ser ud.
 • Indsigt i, hvad test er og hvorfor vi tester.
 • Kendskab til de forskellige testroller, og hvordan de bidrager til test og kvalitet.
 • Læring i grundlæggende testprocesser, så du ved, hvornår man bør lave hvilke aktiviteter.
 • Træning i at lave effektive testcases med forskellige testteknikker.
 • Kendskab til testplanlægning.

Målgruppe:

Vores online on-demand forløb, Intro til test, er for dem som ønsker at vide noget mere om, hvordan man arbejder struktureret med test og kvalitet. Du kan enten være ny inden for testområdet eller have en funktion, hvor test og kvalitetssikring ikke er din primære arbejdsopgave. Kurset egner sig til alle som har behov for generel forståelse for, hvad test er, hvorfor det er vigtigt og hvordan man arbejder effektivt med det.

Din profil kunne for f.eks. være:

 • Udvikler
 • Projektleder eller Scrum Master
 • Forretningsrepræsentant (Product Owner, Business Analyst eller lign.)
 • Forretningstester eller midlertidig tester på et projekt.
 • Leder

Kursusform:

Kurset er et on-demand forløb, hvilket giver dig fuld fleksibilitet til at kunne tage kurset, eller dele deraf, præcis når og hvor du vil. Du kan springe lektioner over, som du allerede har styr på, dykke ned i vores ekstra materiale ved områder, som du finder relevante eller gense videoer, når du har brug for det i forhold til en given opgave.

Forløbet indeholder følgende:

 • 8 timers video – Små videoer á 3 til 15 minutter
  • Kurset består af både generelle og overordnede videoer som er relevante for alle og specifikke moduler baseret på roller, udviklingsmodeller og værktøjer, som går mere i dybden med det specifikke emne.
 • Digitale øvelser og opgaver undervejs herunder;
  • Refleksionsøvelser
  • Quizzer
  • Digitale opgaver
 • Gratis Online Live Q&A Sessions med undervisere – Her kan du spørge om alt fra teoretiske øvelser og forståelse af teori, samt få tips og tricks til hvordan du implementere det i praksis.
 • Skabeloner og tjeklister til brugen i dagligdagen.

Forløbet har givet mig en god grundlæggende forståelse for hvad man tester, hvordan man tester og at man i nogle tilfælde må acceptere, at der er fejl, der ikke vil blive rettet.

Mette, Software tester

Indhold:

Kurset er en god måde at komme i gang med professionel test og kvalitetssikring, og omfatter:

 • Introduktion til udvikling af IT-systemer
 • Overblik over testtyper og -niveauer.
 • Testprocessen
 • Planlægning og opfølgning
 • Opbygning af test
  • Grundlæggende testteknikker
 • Afvikling og rapportering
  • Defect håndtering
 • Afslutning af testprojektet
 • Risikobaseret test
 • Review

Jeg fik en god forståelse for hvad vigtigheden af test er, samt hvordan og hvornår vi i teamet kan biddrage med test

Anders, Scrum Master

Varighed:

7-8 timers video, samt øvelser og opgaver. Samlet indsat vil for hele kurset vil være omkring 10 timer.

Virksomhedsinternt forløb:

Kurset kan bestilles som et virksomhedsinternt kursus. Vi afholder kurset internt kun for jeres medarbejdere, enten som standard som i beskrivelsen eller tilpasset efter jeres behov.

Fordele ved et virksomhedsinternt forløb:

 • Økonomisk besparelse ved mere end 5 personer
 • Intensiv erfaringsudveksling og vidensdeling.
 • Medarbejderne får en fælles forståelse for emnet
 • Mulighed for unik tilpasning i forhold til egne metoder og processer

Kontakt os

Kontakt os for at høre mere om hvordan vi kan tilpasse et forløb for netop jeres virksomhed.

Workshop / Facilitering:

I stedet for et kursus med teori, eksempler og øvelser, kan vi facilitere en workshop, hvor formålet er at få produceret et slutresultat, som man kan bruge i projektet.

Emner:

Vi faciliterer workshops i forskellige emner, blandt andet:

 • Produkt Risiko Analyse
 • Estimering
 • Teststrategi
 • Design af testcases
 • Automatisering
 • Udforskende test

Fordele ved facilitering af TestHuset:

 • Erfaren facilitator, som løbende kan coache og sikre slutresultatet for workshoppen
 • Faglig stærk facilitator, som kender metoderne og teorien
 • Facilitator uafhængig af virksomheden

Kontakt os

Kontakt os for at høre mere om hvordan vi kan tilpasse et forløb for netop jeres virksomhed.