Trifork investerer i TestHuset

Pr. 1 juni 2018 har Trifork købt 70 % af aktierne i den danske it-virksomhed TestHuset A/S.

Købet er en logisk og helt naturlig udvikling for den succes TestHuset og Trifork har haft i samarbejdet med at levere it-løsninger, til både offentlige og private kunder i Danmark. Et samarbejde og en synergi, der fra første dag har skabt en merværdi for slutbrugeren, og derved slutresultatet i det hele taget.

”Med visionen om at sætte morgendagens agenda inden for test og kvalitet af it-løsninger, har TestHuset gennem de sidste par år investeret hårdt i at nytænke og revitalisere måden, hvorpå de ønskede IT-resultater kan sikres for vores kunder. TestHuset er til for at fremme, at danske virksomheder med vital IT-forretning, opnår merværdi og øget forretning via brugerløsninger, der skaber effektivitet og smil på læben i stedet for frustrationer for den enkelte bruger – og i værste fald negative avisoverskrifter.

Med Trifork ombord som investor, får vi ind til flere ekstra gear til at forsætte denne rejse. Det betyder i sidste ende åbenlyse muligheder for TestHuset til at blive endnu stærkere som virksomhedernes wingman til at sikre succes med og øget værdi af deres it-investeringer”, udtaler Adm. direktør Allan Tange fra TestHuset.

TestHuset har gennem de seneste år foretaget en række investeringer i deres i forvejen dygtige medarbejdere, i ny teknologi og software via en dansk startup virksomhed, samt senest nu indgået et strategisk samarbejde og fællesskab med it-virksomheden Trifork.

”De markante investeringer har det seneste år vist sig at give stort udbytte for vores kunder, og i det lys ønsker vi nu at styrke vores image og brand yderligere, så fremadrettet kan servicere kunder også udenfor landets grænser,” siger Allan Tange.

Ja, ingen tvivl om, at kunder både i og uden for Danmark, slås med de samme udfordringer. IT projekters beskaffenhed, i en verden med digitalisering øverst på dagsorden, har svære kår, når pilen peger på at have kontrol over sin kvalitet. Nye teknologier, agile arbejdsformer, hastigere leverancer etc., spiller ikke længere altid sammen med den konventionelle tilgang til test og kvalitet. Der er behov for – fra første færd – at undgå de dyrekøbte fejl frem for at indstille hele sigtet på at finde fejlene sidst i forløbet. Det handler ganske enkelt om at tænke test og kvalitet ind som en helt anden måde at arbejde på. Vi er stolte over de resultater, vi dagligt skaber med at definere de nye lærebøger inden for det vi kalder proaktiv test. Investeringen i Preely.com i 2017 og nu senest håndslaget med Trifork, er kæmpe skridt i den rigtige og naturlige retning for TestHuset” supplerer CTO Roland Møller

TestHuset vil fortsætte som selvstændig virksomhed og uafhængig sparringspartner for sine mange danske kunder. Både CTO Roland Møller og CEO Allan Tange er forsatte aktionærer i TestHuset og vil som den fremtidige direktion stadig stå for den daglige drift og videreudvikling af virksomheden.

”Jeg er meget tilfreds med, at vi i Testhuset har fundet en partner, hvor vi i fællesskab kan matche hinandens ambitioner. Med opkøbet er vi endnu bedre rustet til konstant at levere brugervenlige softwareløsninger af høj kvalitet. TestHuset kommer med en meget stor erfaring med rådgivning og kvalitetssikring af softwareløsninger før, under og efter et projektforløb. Disse erfaringer og alle TestHusets værktøjer og metodikker vil give Trifork nogle helt klare konkurrencemæssige fordele”, siger Peter Rørsgaard, direktør i Trifork.

”Test af software er alfa og omega i dag. Med TestHuset får Trifork de bedste værktøjer til at sikre, at alle brugerscenarier er gennemtestet, før en løsning bliver godkendt af kunden”, udtaler Jørn Larsen, CEO Trifork.

I forbindelse med investeringen vil TestHuset og Trifork arbejde på en internationalisering af TestHusets brand, så det også klinger internationalt. Virksomheden forventer at have en plan klar i nær fremtid.

om testhuset

TestHuset blev stiftet i 2005 af Allan Tange og beskæftiger i dag mere end 75 konsulenter fra sine to kontorer i Ballerup og Aarhus. Virksomheden har vækstet gennem alle årene, hvilket blandt andet har givet 4 gazellepriser samt en EMEA fast 500 international vækstpris fra Deloitte.

TestHusets vision er at sætte morgendagens agenda inden for kvalitetssikring af software, som skal hjælpe virksomheder med at sikre at deres investering i nye IT-løsninger giver værdi for både forretningen og brugeren. TestHuset er bindeled mellem IT og forretningen og bidrager med alt fra strategisk rådgivning til operationel eksekvering, uddannelse samt løbende forbedring og optimering af metoder og processer.

Fokus er på at holde kunden i hånden fra forretningside og planlægning gennem hele it-udviklingsforløbet og til sikring af værdiskabelsen og kvaliteten, når it-løsningen er sat i drift.

om Trifork

Trifork-koncernen blev grundlagt i 1996 og er et innovativt softwareudviklingsfirma med fokus på nye teknologier og tendenser gennem konferencer, innovativ softwareudvikling gennem kundeprojekter og levering af softwareprodukter til at skabe forretningsmæssig værdi for sine kunder.

Koncernen har to overordnede segmenter: Trifork og Trifork Incuba. Trifork-segmentet udvikler og leverer forretningskritiske it-systemer til flere sektorer, herunder finansiering, sundhedspleje, regering, produktion og telekommunikation. Formålet med Trifork Incuba-segmentet er at etablere og investere i nye tech-start-virksomheder, der producerer forstyrrende og innovative softwareprodukter.

Trifork-koncernen beskæftiger godt 450 personer på 22 kontorer i Aarhus, Aalborg, Amsterdam, Berlin, Budapest, København, Eindhoven, Esbjerg, Krakow, London, San Francisco, Stockholm og Zürich. I 2017 opnåede koncernen en samlet omsætning på EUR 65,6 mio. Med en EBITDA på EUR 7,5 mio. og et resultat efter skat på EUR 13,7 mio.