Usecasebaseret test

Usecasebaseret test bruges til at beskrive kravgrundlaget på baggrund af arbejdsgange. På kurset får du metoder til at omsætte usecases til testcases.

 (Tilbydes kun som virksomhedsinternt kursus)

Usecasebaseret test