Usecasebaseret test

Usecasebaseret test bruges til at beskrive kravgrundlaget på baggrund af arbejdsgange. På kurset får du metoder til at omsætte usecases til testcases.

 (Tilbydes kun som virksomhedsinternt kursus)