I løbet af to dage får du en basal viden om og praktisk træning i hvordan du får specificeret jeres arbejdsgange eller processer som flowdiagrammer og omsat dem til brugbare og effektive testcases, som kan synliggøre kvalitet og risici.


Pris

9.999 kr.

Test af arbejdsgange

Brug for hjælp?

Har du spørgsmål så ring til os på telefon +45 44 979 979 eller e-mail kompetencecenter@testhuset.dk

Udbytte:

 • Du får en grundlæggende introduktion til hvordan man specificerer arbejdsgange eller processer som flowdiagrammer, samt forståelse af værdien af dette.
 • Du forstår hvordan du får kvalitetssikret kravgrundlaget tidligt i processen.
 • Du forstår hvorfor og hvornår du skal teste dine arbejdsgange.
 • Du kan prioritere omfanget af din test ud fra en risikobetragtning
 • Du får metoder til at vurdere omfanget af testen
 • Du kan omsætte arbejdsgange eller forretningsflows til brugbare testcases.
 • Du sikrer en effektiv og struktureret tilgang til test af arbejdsgange.

Målgruppe:

Kurset henvender sig til forretningsfolk og medarbejdere, som bliver involveret i at teste i forbindelse med en implementering / køb af nyt it-system. Kurset er for dem som har behov for at vide hvordan man tester baggrund af et forretningsflow (uanset om det er beskrevet som en arbejdsgang i tekst, procesflow diagram, workflow, swimlanes, Usecase eller dataflow). Kurset er for dem som ikke tidligere har modtaget træning i test.

Kursusform:

Kurset er bygget op omkring praktisk gennemgang af en case, således at man får nedbrudt fra forretningsflow og ned til testcase. Kurset er en blanding af teoretiske eksempler som afprøves på en gennemgående case. Det vil give dig den praktiske indføring i og dialog omkring metoderne, som kan gøre dig i stand til at overføre dem til dit eget projekt. Kurset vil være præget af dialog og debat ud fra dine, de andre deltageres og underviserens erfaringer.

Det giver enorm værdi at vi nu har en fælles tilgang, som vi kan tage med under armen i dialogen med vores kunder, så de kan få leveret de bedste løsninger, effektivt og i den rette kvalitet, 

Ayoë Malmqvist / CEO i SoftDesign A/S

Underviser:

Vores undervisere har ikke kun rutine i at undervise i softwaretest, men også mange års praktisk erfaring fra forskellige it-projekter, hvilket giver dig den bedste indlæring, samt viden om best practice. De får derfor også 4,9 ud af 5 i gennemsnitligvurdering fra kursisterne. Læs mere om vores undervisere på www.testhuset.dk

Indhold:

 • Introduktion til arbejdsgange og forskellige flowdiagrammer
 • Grundlæggende test af arbejdsgange
 • Planlægning af test ifht. arbejdsgange
 • Prioritering af krav og test ud fra en risiko
 • Review
 • Fra forretningsflows til testscenarier
  • Strukturerede testteknikker til arbejdsgange
  • Erfaringsbaseret test
  • Byg testcases
 • Testafvikling og defekthåndtering

Varighed:

2 dage fra 9.00 – 16.00

Virksomhedsinternt forløb:

Kurset kan bestilles som et virksomhedsinternt kursus. Vi afholder kurset internt kun for jeres medarbejdere, enten som standard som i beskrivelsen eller tilpasset efter jeres behov.

Fordele ved et virksomhedsinternt forløb:

 • Økonomisk besparelse ved mere end 5 personer
 • Intensiv erfaringsudveksling og vidensdeling.
 • Medarbejderne får en fælles forståelse for emnet
 • Mulighed for unik tilpasning i forhold til egne metoder og processer

Kontakt os

Kontakt os for at høre mere om hvordan vi kan tilpasse et forløb for netop jeres virksomhed.

Workshop / Facilitering:

I stedet for et kursus med teori, eksempler og øvelser, kan vi facilitere en workshop, hvor formålet er at få produceret et slutresultat, som man kan bruge i projektet.

Emner:

Vi faciliterer workshops i forskellige emner, blandt andet:

 • Produkt Risiko Analyse
 • Estimering
 • Teststrategi
 • Design af testcases
 • Automatisering
 • Udforskende test

Fordele ved facilitering af TestHuset:

 • Erfaren facilitator, som løbende kan coache og sikre slutresultatet for workshoppen
 • Faglig stærk facilitator, som kender metoderne og teorien
 • Facilitator uafhængig af virksomheden

Kontakt os

Kontakt os for at høre mere om hvordan vi kan tilpasse et forløb for netop jeres virksomhed.