QC/ALM for Test Managers

Test Managerens rolle i et projekt indebærer en konstant færden i krydsrummet mellem ledelsens efterspørgsel på målbare resultater og teamets behov for kommunikation og vidensdeling. HP Quality Center understøtter begge poler af Test Managerens behov og kan tilpasses personlige præferencer og udviklingsmetoder. Dette kursus adresserer Test Managerens tilgang til værktøjet der ved rigtig brug vil fungere som projektets nerve.