NYT AI-KURSUS: Certified Tester in AI

Hvordan tester og kvalitetssikrer du AI – og hvordan bruger du kunstig intelligens til test og kvalitetssikring? Det får du svaret på, når du kommer med på TestHusets nye introduktionskursus til AI. Kurset giver et bredt indblik i de AI-metoder, som anvendes i dag: Fra de grundlæggende definitioner til forskellige former for online og offline test af AI.

Tilmelding her

Ved afslutningen af dette kursus kan du:

 • Forstå tendenser og industrielle anvendelsesmuligheder indenfor Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML) og Deep Learning (DL).
 • Sammenholde forskelligt implementerede ML-algoritmer, så du kan vælge den bedst egnede.
 • Evaluere modeller for superviseret og ikke-superviseret læring.
 • Designe og eksekvere test cases af AI-systemer.
 • Bruge forskellige metoder, der gør arbejdsmodellerne transparente.
 • Definere en teststrategi til at teste AI-systemer.
 • Forstå, hvordan AI kan bruges ved både manuelle og automatiserede test.
 • Bruge AI-baserede testeksekveringsværktøjer til at automatisere test.
 • Få “AiU Certified Tester in AI”-certifikatet, når du består eksamen.

Målgruppe

Certified Tester in Artificial Intelligence-kurset er målrettet testere, testledere, udviklere og projektledere, som gerne vil udbygge deres testkvalifikationer til at inkludere test af AI-applikationer, opnå større viden og forståelse om AI generelt og AI i testværktøjer, samt certificeringen ”AiU Certified Tester in AI”.

Forudsætninger for deltagelse

Til dette kursus anbefaler vi, at du som deltager har:

 • ISTQB® Certified Tester – Foundation Level Certificate (CTFL), eller tilsvarende.
 • Kendskab til og forståelse for programmeringssprog – Java/Python/R.
 • Kendskab til og forståelse for statistik.
 • Erfaring med softwareudvikling og -test.

Kursusform

På 3 intensive dage vil du blive undervist i de emner, som indgår i eksamen. Kurset indeholder både teoretisk gennemgang, praktiske øvelser og diskussion. Der vil generelt være høj deltageraktivitet.

Der skal derudover beregnes cirka 10 timer læsning af pensum inden kursusstart, samt 2 timers hjemmeopgaver hver aften under kurset.

Du kan tilmelde dig kurset her