PROFESSIONAL CONSULTANTS FROM TESTHUSET

PRAGMATIC AND PROFESSIONAL

Our consultants create value for our customers through their pragmatic and professional approach to software testing.

Their approach is based on a theoretical foundation and extensive experience with test projects. TestHuset provides consultancy at strategic, tactical, and operational levels. Test Mentors can help define and anchor the test process in the organization through coaching and change management advising.

TestHuset also offers experienced Test Managers who knows how to successfully complete a test project, using a risk-based approach and actively involving both the business and IT development.

PRAGMATISKE OG PROFFESSIONELLE

Vores konsulenter er i stand til at levere værdi til vores kunder ud fra en pragmatisk og professionel tilgang til dét at arbejde med softwaretest.

Dette er baseret på teoretisk ballast kombineret med dokumenteret praktisk erfaring fra konkrete testprojekter. TestHuset kan levere sparring og konsulenter inden for softwaretest på flere niveauer, hvad enten der er behov for hjælp på det strategiske, taktiske eller operationelle niveau. Det kan være testmentorer, som kan hjælpe til med at definere og forankre testprocessen i testorganisationen, f.eks. ved hjælp af coaching og forandringsledelse.

TestHuset kan ligeledes tilbyde erfarne testmanagere, som forstår at drive et testprojekt sikkert i mål ved hjælp af en risikobaseret tilgang til testen, samt inddragelse af både forretningen og IT-udviklingen.

DOMAIN KNOWLEDGE

Test Consultants with domain knowledge and technical skills from many different industries and sectors.

With a foundation of theoretical knowledge and practical experiences, our consultants can execute the entire test process. This includes everything from requirement analysis, test case design, manual and automated test to error handling and reporting.

OUTSOURCING AF HELE TESTOMRÅDET

The main benefit of outsourcing the entire test area is direct access to a broad range of skills that would not otherwise be available within a test organization.

Whether there is need for assistance in managing the entire test process, or simply a need for extra hands to test for a limited period of time, TestHuset’s experienced consultants can help – allowing the customer to focus on performing its core competences.

OUTSOURCING AF HELE TESTOMRÅDET

Fordelene ved at outsource hele testområdet gør at kunden vil få adgang til en bred vifte af kompetencer, som ikke ellers ville være muligt selv at skaffe.

Så hvad enten kunden har behov for hjælp til at definere og drive hele testprocessen, eller måske blot har et behov for ekstra hænder til at teste i en afgrænset periode, så vil TestHusets erfarne konsulenter kunne hjælpe dem i mål, så de kan fokuserer på deres forretning og det som de er gode til.

QUESTIONS?

Call us at +45 44 979 979, send an e-mail at info@testhuset.dk or  send a message with the the contact form.