Struktureret test i Sparekassen Kronjylland

I løbet af 5 måneder fik Sparekassen Kronjylland et bedre overblik over testen, samt oparbejdet en struktur, som sikrede hurtigere time-to-market og forbedret kvalitet af nye funktioner og løsninger.

Baggrunden

Sparekassen Kronjylland er en garantsparekasse som blev etableret af lokalsamfundet i Randers og omegn tilbage i 1829.  I dag er de en af Danmarks største garantsparekasser, og vækster løbende i antal afdelinger i hele landet.

Som en del af finansbranchen er de underlagt en lang række regulativer, som giver store administrative byrder. Samtidig ønsker Sparekassen Kronjylland at fastholde deres personlige rådgivning til deres kunder, som tager udgangspunkt individuelle behov og hvor svartiderne i de fleste tilfælde ikke overstiger 24 timer.

Kombinationen af de forskellige faktorer gør at sparekassen er nødsaget til at digitalisere og automatisere mere af deres forretning og interne processer, for dermed at kunne bruge det meste tid på deres kunder. Disse digitaliserede processer bliver dermed mere forretningskritiske og kvalitetssikring og time-to-market har en større betydning for deres arbejde.

Behovet

Udviklingsafdeling var ikke vant til at tænke på test og kvalitetssikring på en struktureret måde og test var typisk tilfældigt, ineffektivt og pålagt relativt få ressourcer. Dette medførte blandt andet at nye funktioner kunne ligge færdigudviklet klar til test i længere tid, at man ikke vidste hvornår man havde testet nok (man kunne derfor både have testet for meget og for lidt) og måden hvorpå man testede var forskellig fra gang til gang og fra person til person.

Konsekvensen af at deres test var ustruktureret var at de ikke havde et overblik over kvaliteten, at de levede med en ukendt og høj risiko for fejl i produktion samt at de havde en længere time-to-market, end de ellers kunnet have haft. Dette medfører i værste fald at de ikke får digitaliseret deres forretning, som I sidste ende skal være med til at sikrer dem vækst og tilfredse kunder.

Man havde derfor et ønske om at blive mere strukturet, mere effektiv og mindske time-to-market af nye funktioner.

”Test er noget vi nu gør samlet i teamet frem for at det var noget som en enkelt person gjorde alene. Vi har for første gang fået oparbejdet en egentlig struktur på området, hvilket er med til at synliggøre test og risici overfor teamet, ledelsen og forretningen”.

Heidi Roesgaard Nielsen, Scrum Master og projektkonsulent i Sparekassen Kronjylland

Opgaven

Relevante interessenter herunder udviklere, Scrum Masters, Product Ownere og forretningsrepæsentanter blev uddannet i Grundlæggende struktureret test for at få en basal viden indenfor test og kvalitetssikring, ensartet tilgang til det videre arbejde, et fælles sprog på området, samt nogle grundlæggende færdigheder for at kunne arbejde effektivt med test.

På baggrund af den nye fælles viden på området, blev der afholdt en workshop hvor man gennemgik hele deres udviklingsproces. Her identificererede man forbedringsområder og -tiltag til produktet og processen indenfor test og kvalitetssikring. På baggrund af en risikoanalyse, prioriterede teamet herefter de vigtigste tiltag af gå i gang med.

Et mentorforløb over 3-4 måneder skulle sikre at Sparekassen Kronjylland, kom i mål med forbedringerne på de udvalgte områder, samtidig med at de kunne få sparring til implementeringen af initiativerne i praksis.

De overordnede tre initiativer var:

  • Struktureret brug af Microsoft Azure DevOps
  • Udarbejdelse af testdrejebog til ensartet arbejdsgange og onboarding af forretningen til test
  • Opbygning af regressionstest suite

Sparekassen Kronjyllands udbytte

Sparekassen Kronjylland har i dag en forbedret måde at tænke, tale om og arbejde struktureret med test og kvalitetssikring på. Derudover har de fået følgende ud af forløbet.

  • De har fået større overblik over testen og dermed indsigt i kvaliteten af nyudviklede funktioner og løsning til forretningen. Dette er kva en øget sporbarhed fra krav til test, forbedret datakvalitet og struktur i testværktøjet Microsoft Azure DevOps, men også generelt via standardisering af deres arbejde med test.
  • Hurtigere time-to-market i deres projekter. De har fået en bedre forståelse for hvordan man tester effektivt, de har fået styr på hvilke forudsætninger der skal være på plads for at kunne teste et krav (for eksempel indført review om kravene er testbare), således at de finder eventuelle uoverensstemmelser tidligt i forløbet og undgår for meget tilbageløb på grund af misforståelser. Til sidst har de struktureret brugen af forretningen til test, hvilket giver dem mere kapacitet til test, så de kan få release nye løsninger hurtigere.
  • Forbedret deres effektivitet og mindsket deres forretningsrisiko. Ved at indføre en regressionstest suite har de sikret sig at det er de rette testcases der er bliver afviklet effektivt (hverken for lidt eller for mange) og at risikoen for fejl på forretningskritiske processer bliver løst inden en release.