Soft Design har fået øget forudsigelighed i kvaliteten af deres IT-leverancer.

Soft Design har nu fået en fælles og struktureret tilgang til specificering og test af arbejdsgange, hvilket har givet dem et redskab til dialog med kunderne om deres behov, samt en øget forudsigelighed i kvaliteten af deres it-leverancer.

Kvalitet skal være et konkurrenceparameter for Soft Design

Soft Design A/S er et udviklingshus, som har lavet digitale løsninger siden 1985. De er specialiseret i hjælpe med at lette arbejdsgange og opgavestyring for en lang række kunder i forskellige brancher.

De har to standardprodukter, hvor Opgavestyring er det ene, som fokuserer på digital koordinering af medarbejdere, som altid er på farten, samt Synchronicer Forsikring som det andet fokuserer på at digitalisere arbejdsgange i forsikringsbranchen.

Soft Designs kunder stiller i højere grad krav til kvaliteten af udviklingsleverancerne, da løsningerne bliver mere forretningskritiske, efterhånden som kunderne får automatiseret flere af deres arbejdsgange. Kvalitet er derfor en vigtig konkurrenceparameter for Soft Design.

Behovet var overblik og gennemsigtighed i kvaliteten, samt et redskab til dialogen med kunderne

De havde derfor et behov for at få en mere ensartet og effektiv måde at specificere deres krav og arbejdsgange på, samt en struktureret metode til at arbejde med test, for bedre at synliggøre kvalitet af leverancen.
De ønskede sig et redskab til bedre dialog med kunderne om deres løsning og kundernes behov for tilpasninger af denne. Et redskab og metode som kunne bruges til at afklare og specificere kundens behov, men samtidig også kunne være et grundlag for udvikling og test, samt senere dokumentation.

Behovet strakte sig til at Soft Design også havde et generelt ønske om at få et bedre overblik over arbejdsgangene i deres eksisterende, cirka 50 forskellige, kundetilpassede konfigurationer. Et overblik som skulle være med til at give dem, en øget gennemsigtighed og forudsigelighed i kvaliteten af leverancerne, ved bedre at kende konsekvenserne ved løbende ændringer og tilpasninger.

”Det giver enorm værdi at vi nu har en fælles tilgang, som vi kan tage med under armen i dialogen med vores kunder, så de kan få leveret de bedste løsninger, effektivt og i den rette kvalitet”.

Ayoë Malmqvist, CEO i Soft Design A/S.

Specifikation og test af arbejdsgange

I samarbejde med Soft Design lavede TestHuset et forløb over 4 måneder, hvor TestHuset skulle give Soft Design forudsætningerne for selv at implementere en ny tilgang til krav og test. Konkret fik de en fælles og struktureret tilgang til specificering krav og arbejdsgange via flowdiagrammer og Use cases, teknikker til at nedbryde krav og arbejdsgange til test, samt metode til at prioritere omfanget af testen.

De overordnede aktiviteter var nedenstående, men Soft Design arbejdede selv videre med tingene imellem hver aktivitet:

  • 2 dags skræddersyet kursus (Test af arbejdsgange med Usecases). Formålet med kurset var at få en fælles teoretisk grundlag og metode til at arbejde med arbejdsgange, usecases og test på.
  • 2 dags workshop, hvor udgangspunktet var i et af Soft Design produkter, hvor vi fik specificeret løsningen via arbejdsgange og usecases, som blev nedbrudt til testscenarier og testcases. På baggrund af en risikobaseret analyse, fik vi sammen med Soft Design også input til prioritering af testomfanget.
  • Løbende rådgivning og sparring som var med til at sikre at Soft Design hele tiden var på rette vej i forhold til forankringen af i deres kontekst.

Øget effektivisering i udviklingsprocessen, ved at levere løsninger i kendt kvalitet.

Implementeringen af tilgangen til specificering af krav og arbejdsgange, samt struktureret nedbrydning af test, har givet Soft Design en sporbarhed igennem hele udviklingsprocessen – fra kundedialogen eller et behov for ændring, videre til udvikling og test, efterfølgende implementering hos kunden, samt den endelige dokumentation.

Samlet set har det medført, at Soft Design i højere grad er blevet i stand til at ramme deres kunders forventninger til tilpasning af løsningerne, samtidig med at Soft Design har opnået en øget effektivisering i deres udviklingsproces, ved at levere løsninger i kendt kvalitet.