SÅDAN FIK JABRA-TEAMET EN PRAKTISK TILGANG TIL AGIL TEST

Via et forløb med TestHuset fik Jabra indført en praktisk tilgang til agil test, hvor alle roller i teamet bidrager med kvalitetssikringen af løsningen.

Baggrunden

Jabra er en del af GN-gruppen og er i dag de eneste, der producerer headsets, speakerphones samt høreapparater til professionelt brug, under samme tag. Deres fokus er på at gøre lyden bedre i alles liv.

Jabra har en afdeling kaldet Software Engineering, som udvikler forskellige produkter og består af 6 scrum teams. De startede så småt deres agile rejse tilbage i 2014 og har optimeret deres individuelle måder at arbejde på lige siden. Mange områder fungerer optimalt i deres dagligdag, men behovet var nu kommet til, at kigge på den måde man arbejder med test og kvalitetssikring i de agile teams.

Jabra – Lyd der er designet til dig! 

Behovet

Afdelingen Software Engineering havde brug for kompetencer til at arbejde mere effektivt og hjælp til at forstå hvordan de forskellige teammedlemmer, både udviklere, forretningsfolk og testere vil kunne bidrage til en bedre proces og tænke kvalitet ind fra projektets start.

De havde et ønske om, at alle profiler skulle få en fælles forståelse, når der tales om test og ikke mindst kvalitet i et agilt setup. Ambitionen var at nedbryde den traditionelle silotankegang og lave en transformation mod at skabe high performance teams.

”Kursusforløbet var spot-on i forhold til vores transformation mod at skabe fælles teams frem for den typiske silotankegang, samt at begynde at tænke kvalitet ind fra starten af”.

Kasper Hansen, Manager for softwaretest i Jabra.

Tilgangen for TestHuset

TestHuset leverede et forløb, hvor deltagerne blev undervist i hvordan man omsætter teori til praksis, inden for agil test. I forløbet arbejdede vi blandt andet med:

 • Hvordan test passer ind i agile projekter
 • Hvordan hele teamet bidrager til succes med kvalitetssikring;
  • Ved at understøtte udvikling med forretningsvendt test og teknikker som BDD og ATDD
  • Ved at lave effektiv testautomatisering
  • Ved at bidrage til udforskende test
 • Hvordan det agile mindset fungerer med fokus på test, herunder værdier og principper som kan supportere ændringen af kulturen i teamet.
 • Hvilke testtilgange man kan bruge i agil kontekst, og hvordan de adskiller sig fra traditionelle projekter
 • Hvad man som tester i teamet kan bidrage med for at blive en værdsat del af teamet

I forløbet deltog både testere, udviklere m.fl. fra de 6 scrum teams, så alle roller og teams var repræsenteret.

Resultatet

Forløbet med TestHuset gav Jabra et skub i den rigtige retning på deres agile rejse og bragte dem et skridt nærmere mod at få nedbrudt de traditionelle silotankegange i organisationen. Medarbejderne har fået en en bedre forståelse af værdien af en fælles indsats omkring test og kvalitetssikring, samt inspiration til hvilke tiltag der kan gøres for at forbedre dette.

Næste skridt for Jabra er at få udbredt det lærte i organisationen, hvilket deltagerne i første omgang skal gøre, ved løbende at implementere forbedringstiltag i deres teams.