Hvad skal jeg efter ISTQB Foundation?

Har du taget en ISTQB Foundation certificering og er i tvivl om hvilket kursus, der er det rigtige næste skridt for dig?

Efter at have taget en ISTQB Foundation certificering er der forskellige muligheder for hvordan du kan videreuddanne dig. Vi har lavet et bud på hvilke kurser eller områder, som du kan kigge ind i, som det næste skridt. Anbefalingen er på baggrund af vores hvad vi oplever de fleste af vores kursister efterspørger eller deltager på, efter en ISTQB Foundation. Overordnet set er de 3 områder følgende: 

  • Agile kurser
  • Testautomatisering
  • Testfaglige kurser

Agile kurser

På ISTQB Foundation får du de grundlæggende begreber, principper og teknikker på plads inden for test og kvalitetssikring. Det næste skridt i din karriere, kan derfor være at sætte nogle af de lærte metoder i kontekst af agil udvikling. Agil udvikling er kommet for at blive, men mange virksomheder har stadigvæk udfordringer med at få styr på hvordan de får integreret deres test ind i sprintet. Det er derfor relevant for mange at uddanne sig videre i denne retning.

Her kan du f.eks. tage vores 2-dags praktiske kursus, Test i agile projekter eller vores top-up certificering, ISTQB Agile Tester Extension. Overvejelsen ligger primært i om du ønsker et kursus med certificering eller ej. Er du tvivl om hvilket agilt kursus du skal tage, så kan du læse vores blogindlæg om netop dette.

Testautomatisering

Testautomatisering er et af nøglebegreberne, hvis I skal have succes i agiludvikling. Det er endda ofte en forudsætning, for at kunne afvikle testen inde i hvert sprint. Det er ikke nødvendigvis alle i teamet, som skal kunne udvikle og implementere en automatisering, men det er essentielt at man som både tester og testmanager har en overordnet forståelse for hvilke muligheder der er inden for testautomatisering, samt at kunne biddrage ud fra en testvinkel. 

Vi anbefaler at folk uden teknisk erfaring eller behov for selv at kunne automatisere deltager på vores 1-dags kursus, Grundlæggende testautomatisering. Er du teknisk tester, udvikler eller generelt har mod på at lære at automatisere selv, så har vi forskellige kurser, afhængig af din erfaring, kompetencer og præferencer for testværktøj. Du kan læse vores blogindlæg omkring hvilket kursus i automatisering du skal vælge.

Testfaglige kurser

På ISTQB Foundation kommer man bredt omkring emner inden for testfagligheden. Man får en forståelse for hvordan man arbejder risikobaseret, en overordnet forståelse for styring af testen i et projekt, samt blandt andet træning i testteknikker. Det kan være svært at undgå, at der på ISTQB Foundation har været fokyus på den efterfølgende eksamen. Både fra instruktørens og deltagernes side. Dette kan medføre at man har mistet en smule fokus på, hvordan man får de forskellige områder implementeret i sin hverdag efterfølgende. Vi har derfor udviklet en række praktiske kurser, hvor du får muligheden for at dykke ned i et emne for at arbejde i dybden med forskellige områder, samt få lidt mere hands on erfaring.

Har du brug for at få styret dine testteknikker, gennem et utal af øvelser, så kan du deltage på vores 2-dags kursus, Testteknikker. Ønsker du at kunne lave en risikoanalyse og at facilitere en risikoworkshop, så er vores 1-dags kursus, Risikobaseret test, måske noget for dig. Arbejder du som testmanager eller -koordinator, så kan kurset Testledelse være relevant, da vi blandt andet arbejder med forskellige estimeringsteknikker og går i dybden planlægning og styring af testen.

Karreveje

Vi har lavet 3 generiske karriereveje for testmanagerne, testeren og den tekniske tester.

Stadigvæk i tvivl?

Er du stadigvæk i tvivl om hvilket kursus der er det rette for dig, så se oversigten over alle vores kurser. Du skal også altid være velkommen til at kontakte os for at få personlig rådgivning og sparring ud fra din situation. Kontakt os på telefon +45 44 979 979 eller e-mail kompetencecenter@testhuset.dk