Den fælles offentlige brugertest

Kom sikkert i mål med den fælles offentlige brugertest ved at indføre tidlig og løbende test.

Mange venter med at lave brugertesten til sidst i udviklingsforløbet og tæt på lanceringsdatoen, blot for at være compliant med den gældende lovgivning. Dette er både risikofyldt og den dyreste måde at teste på. I stedet bør man teste løbende og så tidligt som muligt, så man minimerer risikoen for at skulle lave om på løsningen lige før en lancering.

Hvad er den fælles offentlige brugertest?

Den 1. december 2015 besluttede Digitaliseringsstyrelsen, at alle borger- og virksomhedsrettede digitale løsninger, herunder alle offentlige, digitale og obligatoriske selvbetjeningsløsninger, skal overholde en række brugervenlighedskrav og bestå den fællesoffentlige brugertest for at blive gjort offentligt tilgængelige[1].

Formålet med brugertesten er, at det skal være let og hurtigt [for brugeren] at løse sit ærinde digitalt. Min. 6 personer i målgruppen for løsningen skal deltage i testen, og opfylde de tre minimumskrav:

  • 80 pct. af testpersonerne skal kunne gennemføre relevante opgaver i selvbetjeningsløsningen.
  • 80 pct. af testpersonerne må ikke opleve en kritisk fejl.
  • Den samlede brugertilfredshed skal være minimum 4 på en skala fra 1-5, hvor 5 er det bedste.

Test løbende og tidligt

Udfordringen ved at brugerteste en selvbetjenings- eller anden digitalløsning til slut i forløbet, er, at det er langt dyrere og tager længere tid at ændre løsningen på dette tidspunkt, frem for at gøre det tidligt og løbende imens man udvikler produktet.

Nøglen til at sikre, at man kommer godt fra start og består den fælles offentlige brugertest første gang, er derfor at teste brugervenligheden løbende og tidligt. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler ligefrem at inddrage brugerne løbende og tidligt under udviklingen af løsningen, og at brugerne tester løsningen allerede i udviklingsfasen[2].

”Digitaliseringsstyrelsen anbefaler at inddrage brugerne løbende og tidligt under udviklingen af løsningen”.

Ved at teste løbende og tidligt kan man nemmere tilpasse løsningen på baggrund af den feedback man får fra slutbrugeren, uden at det kræver større omkostninger til selve udviklingen. Samlet set giver dette i sidste ende en billigere og bedre løsning for borgerne.

Undgå store omkostninger

Brugerinvolvering både tidligt, løbende og sent i forløbet, kan ende med at blive en dyr affære, qua omkostningen i tid og ressourcer. TestHuset har to bud på, hvordan man involverer brugerne hurtigere, mere effektivt og billigere.

Den ene måde til at involvere brugerne tidligt er tilgangen RAT (Riskiest Assumption Test), der bruges til at sikre, at man laver det rigtige digitale produkt. Den anden måde, som vi også anbefaler i TestHuset, er at benytte remote værktøjer, såsom Preely til at digitalisere testen.

RAT (Riskiest Assumptestion Test)

RAT er en tilgang til at validere et produkt, en ide eller en antagelse, inden man lancerer og bygger det. Målet med RAT er at teste projektets mest risikofyldte antagelser– og dermed undgå eventuelle faldgruber.

Tilgangen forhindrer, at man bruger penge og tid på funktioner og løsninger, som ingen eller få alligevel bruger eller har brug for.

Deltag på vores gratis webinar: Brugertest så tidligt som muligt med RAT.

Remote værktøjer

Remote værktøjer og -tests giver god mulighed for at få indsigt og feedback fra brugerne, når budgettet er lille, tidsrammen er stram eller hvis det er svært at finde deltagere til testen. I en hurtig omskiftelig verden og med it-projekter, der udvikler agilt, er remote værktøjer en fordel, da man nemt og hurtigt kan involvere brugerne og indsamle løbende feedback. I TestHuset har vi god erfaring med og anbefaler Preely til denne øvelse.

Remote værktøjer giver god indsigt og særdeles frugtbar feedback fra brugerne, selv med begrænset tid og budget.

Nedenfor ses et eksempel på et resultat af en test lavet i Preely.

Kontakt og spørgsmål

Har I brug for hjælp til at gennemføre et tidligt testforløb for at bestå den fællesoffentlige brugertest eller til at komme i gang med tidlig og løbende test, kan I kontakte os via telefon +45 44 979 979 eller e-mail info@testhuset.dk